0989 41 3333

Bút camera 4G

Bút camera 4G có dung lượng 4gb, thời gian hoạt động lên tới 2 tiếng đồng hồ. Thực hiện chức năng như một camera thông thường.