0989 41 3333

Bút Ghi Âm 4G Siêu Nhỏ

Bút Ghi Âm 4G Siêu Nhỏ trông như một cây bút thông thường nhưng lại thực hiện như một camera siêu nhỏ. Qủa là hiện đại.

Danh mục: