0989 41 3333

Bút Ghi Âm 8GB Cao Cấp

Sản phẩm Bút Ghi Âm 8GB Cao Cấp bộ nhớ 8GB có không gian lưu trữ lớn, được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Hỗ trợ làm việc với MP3, WMA, OGG, WAV, APE, FLAC và  Windows7/ Windows8/ Windows10…

Danh mục: