0989 41 3333

Camera ngụy trang cốc nước

Đây là thiết kế mới lạ và độc đáo. Với một camera ngụy trang cốc nước bạn có thể sử dụng để ương nước và sử dụng như một camera ẩn như quay phim ghi âm với hình ảnh rõ ràng và âm thanh chất.

Danh mục: