0989 41 3333

Kính ngụy trang Q2 Camera

Một chiếc kính dùng để chống bụi vừa dùng để thực hiện như một chiếc camera siêu nhỏ mini. Sản phẩm này là một trong dòng sản phẩm ưa chuộng nhất trong điều tra, lấy tin tức.