0989 41 3333

Máy ghi âm RV05 mini

Đây là sản phẩm ghi âm có thời gian ghi âm lâu nhất lên đến 350 giờ tương đương với 12 ngày 12 đêm. Sản phẩm được lựa chọn cân nhắc sử dụng.

Danh mục: