0989 41 3333

Máy Ghi Âm USB 4G đa màu sắc

Máy Ghi Âm USB 4G được thiết kế nhỏ gọn lại vừa được sử dụng như một chiếc USB và vừa thực hiện chức năng một một máy nghe lén hoàn hảo.

Danh mục: