0989 41 3333

Máy Ghi Âm USB Q2 8GB

Máy Ghi Âm USB Q2 8GB được thiết kế nhỏ gọn. Máy ghi âm và cho nghe trực tiếp trên sản phẩm thông qua tai nghe.

Danh mục: