0989 41 3333

Máy Ghi Âm USB U8

Máy Ghi Âm USB U8  được thiết kế nhỏ gọn. Dùng để sao chép dữ liệu và thực hiện chức năng vốn có của máy ghi âm.

Danh mục: