0989 41 3333

Máy Phát Hiện Máy Nghe Lén CC308+

Máy Phát Hiện Máy Nghe Lén CC308+ sẽ phát hiện ra thiết bị nghe lén được gắn gần vị trí xung quanh bạn. Sẽ ngăn chặn và gây nhiễu các máy nghe lén ở gần đó.