0989 41 3333

Máy phát hiện nghe lén CC309 chuyên nghiệp

Máy phát hiện nghe lén CC309 chuyên nghiệp có điểm nổi trội là phát hiện sóng GSM từ các máy nghe lén dạng dùng SIM điện thoại để nghe trực tiếp.