0989 41 3333

Mũ ngụy trang camera

Mũ ngụy trang camera được dùng để theo dõi giám sát nhờ camera gắn trên mũ. Sản phẩm được hỗ trợ bộ nhớ 16GB, giúp bạn ghi âm, ghi hình trong thời gian dài mà không sợ bộ nhớ đầy.