0989 41 3333

Bút Camera R8 Full HD

Bút Camera R8 Full HD sử dụng như một cây bút bi thông thường, nhưng bên trong lại là một camera ngụy trang.  Cách thức hoạt động và cách sử dụng cũng rất dễ dàng, không quá cầu kì.