0989 41 3333

Thiết bị nghe lén X009b Kèm GPS Quay Phim

1,600,000 

Thiết bị nghe lén X009b Kèm GPS Quay Phim được lựa chọn sử dụng để điều tra, phỏng vấn, học tập,.. Sản phẩm còn có chức năng định vị và quay phim, hỗ trợ tích cực cho người dùng.