0989 41 3333

Thiết bị nghe trộm ngụy trang chuột máy tính

1,100,000 

Thiết bị nghe trộm ngụy trang chuột máy tính hoạt động thông minh, kín đáo với chức năng tối ưu. Hỗ trợ bạn trong công nghiệp, là một sản phẩm không thể thiếu cho gia đình bạn.